AĞIZ SÜTÜ
1914 Kere Okundu

Antisosyal kişilik bozukluğu
AĞIZ SÜTÜ

NE kadar erken,NE kadar çok, O Kadar iyi.  

Pasif transfer

   Yeni doğan buzağılar hastalık etkenlerine karşı savunmasız doğarlar çünkü gerekli olan immun sitemleri gelişmemiştir. Ve buzağılar düve olana kadar anneden kolostrum yolu ile gelecek imminoglobulinler yani antikorlar tarafından korunur. İnekten kolostrum yolu ile geçen bu immunite ye pasif transfer adı verilir.

Kolostrum da üç farklı tip imminoglobulin bulunur.

1.    İmminoglobulin G (IgG) İmminoglobulin lerin %70-80 ni oluşturur hastalık etkenini tanımlar ve yok eder.

2.    İmminoglobulin E (IgE) İmminoglobulinlerin %10-15 ni teşkil eder.  Kandaki en şiddetli hastalık olan septisemiye karşı ilk mücadeleyi verir.

3.    İmminoglobulin A (IgA) Geri kalan %15 i teşkil eden bu antikor bağırsak yüzeyini kaplayarak bakteri saldırılarından korur.

 

Bu imminoglobulinler buzağının kendi aktif antikorları devreye girene kadar buzağıyı 4 hafta yabancı mikroorganizmalara karşı koyar. Antikorlar geniş proteinlerdir yeni doğan buzağının ince bağırsakları bunların geçişine izin verir. Ağız sütü veya kolostrum doğumdan sonra buzağının bağırsaklarındaki geniş deliklerden emilerek kan dolaşımına dâhil olur.

Bu delikler 24 saat içinde kapanır. Antikorların ince bağırsaklardan geçişi en kısa sürede sona ereceğinden 1-3 saat içinde en az 2,5-3 lt ağız içmelidir.

  Buzağının midesi doğumdan sonra ilk iki saat çalışmaz, böylece protein yapısında olan imminoglobulinler kolayca bozulmadan kana karışır, iki saat sonra mide çalışmaya başlar enzimler salgılanmaya başlanır ve ağız sütü artık bir besin maddesi olarak algılanıp bağışıklık özelliğini yitirmeye başlar.

   Sonuçta ilk iki saat içinde verilen ağız sütü pasif imminoglobulindir. Sonraki saatlerde ise gittikçe değerini kaybeden iyi bir besin maddesidir.

4.gün artık normal süte dönmüştür.

 

Kolostrum alınması ve Saklanması

   Buzağılar immun sistemden yoksun olarak doğarlar, kolostrum ile buzağıları besleyerek onları hastalıklara karşı koruyan ve immun sistemini harekete geçiren antikorlarla en kısa zaman da tanıştırmış oluruz.

   Buzağı kendi immun sistemini yaklaşık 4 haftada kurar. Fakat kolostrum ile ortaya çıkan aylar öncesinden immun sistemin hazır olmasıdır. Her zaman yeni doğmuş inek bulunmaz bu yüzden gelecekte kolostruma acil ihtiyaç duyulacak durumlarda kolostrum saklanır.

  Toplama ve besleme

  Taze kolostrum ile besleme veya daha sonra ihtiyaç duyulduğunda kullanmak üzere doğumdan hemen sonra sağılarak toplanır.

   Büyük sürülerde sağım haneye en son sokularak temiz ve kuru bir tank a alınır. Kolostrum alınacak inekler 2. Veya daha fazla doğum yapmış ve aynı zaman da brucella ve tüberkülozdan ari olmak zorundadır. Ama acil durumlarda yeni doğum yapmış ilkine düvelerden alınabilinir. İki veya daha fazla laktasyona sahip inekler, ilkine doğum yapmış düvelere nazaran ömürlerinde daha fazla patojene maruz kalmışlardır. Bu da bu ineklere daha fazla ve çeşitli bir immun sistem kazandırır sonuçta bu bağışıklık maddeleri pasif immunite ile kolostrum ile beraber buzağıya geçerler. Kolostrum alınacak inek kesinlikle Tüberküloz, Paratüberküloz ve Brucelladan arî olmalıdır. Aynı zamanda ağız sütünde gübre bulaşığı olmamalıdır çünkü bu gibi hatalar ile hastalıkları kolaylıkla yayarsınız. Kolostrum her 1 lt de en az 50 gr imminoglobulin ihtiva etmelidir. Kolostrumun kalitesi colostrometer ile yapılır. Bu cihaz, ucuz ve aynı zamanda kullanımı çok pratiktir. Kolostrumu beslemek ve saklamak için yalnız tek bir inekten alınız başka kolostrumlar ve sütler ile kesinlikle karıştırmayınız. Kan, gübre bulaşmış ve kirli olan kolostrumları kullanmayınız çünkü bunlar bakterilerin üremesi için uygun bir ortam hazırlarlar. Doğumdan önce sütünü sızdırmış, sulu ve ince kolostruma sahip ineklerin sütünü kullanmayınız.

 

 

 

  

Kolostrumun saklanması

Sadece yüksek kalitede kolostrumu kullanınız zayıf ve bulaşık kolostrumları asla kullanmayınız. Kolostrum az miktarlarda depolanır 6-8 lt yi geçmeyiniz. Saklama işi için temiz plastik bidonlar yeterlidir, biz bunu biberon ile yapılmasını öneriyoruz. Plastik biberonlarda kolostrum çabuk donarak bakterilerin çoğalmasına olanak tanımaz. Taze alınan kolostrumu +4 derecede en fazla 5 gün, -24 ve -26 derecelerde en fazla 1 yıl saklanır.

Kolostrumun çözülmesi

   Kolostrum içinde bulunduğu plastik kapla beraber, su dolu ılık bir kovaya daldırılır ve çözülmeye bırakılır en fazla 40 derece, kesinlikle hızlı ısıtmayla çözülebilecek mikro dalga gibi cihazlardan uzak durunuz çünkü bunlar kolostrumun içindeki hastalıklara karşı savaşçı bağışıklık sistemlerin etkisini azaltarak bozar.

 » Aktif Ziyaretçi: 1 » Bugün Gelen: 37 » Toplam Ziyaretçi: 140367 » Bu sitemizi ziyaretiniz